Mazondo (COWFOOT STEW)

Zimbabwean Style Beef Stew

Zvinyenze (Goat Offals)

Haifiridzi (Collards mixed with Beef or Beef Bones)

Sadza & Mazondo (Cowfoot Stew & Sadza)

Zimbabwean Fish Dishes (Kariba Bream etc)

Zimbabwean Peanut Butter Porridge.
Zimbabwean Buns (Butter Rolls)
Makuru or Maguru Emombe (Stewed Tripe)


Mazoe Drinks – Orange ,Raspberry, Cream Soda

Advertisement